Interview_Prof_DianaPopescu_PL

Prof. Ph.D. Eng. Diana POPESCU

Prof. Diana POPESCU / Zdjęcie dostarczone przez Prof. Diana Popescu

Wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości będzie rosło, ponieważ ceny sprzętu AR wkrótce spadną.

Diana POPESCU jest profesorem na Uniwersytecie Politehnica w Bukareszcie, na Wydziale Inżynierii Przemysłowej i Robotyki. Przez kilka lat prowadziła zajęcia z przedmiotu Wirtualna rzeczywistość i rzeczywistość rozszerzona w programie magisterskim, Zarządzanie wirtualnymi przedsiębiorstwami przemysłowymi oraz zajęcia z przedmiotu Systemy wirtualnej rzeczywistości w programie licencjackim.

Czy możesz nam opowiedzieć trochę o sobie?

Ukończyłam studia na Wydziale Inżynierii i Zarządzania Systemami Technologicznymi, obecnie IIR, specjalność Roboty Przemysłowe w 1997 roku. Od 2016 roku jestem promotorem prac doktorskich, a od 2017 roku profesorem uczelnianym.

Jak scharakteryzować rzeczywistość rozszerzoną (Augmented Reality – AR) z perspektywy Przemysłu 4.0?

Rzeczywistość rozszerzona, podobnie jak rzeczywistość wirtualna (VR), jest kluczowym elementem Przemysłu 4.0 i, ogólnie rzecz biorąc, każdej nowoczesnej strategii cyfrowej produkcji. Obecnie AR znajduje zastosowanie w szkoleniu operatorów, konserwacji, logistyce lub sprzedaży, poprawiając doświadczenia użytkowników i usprawniając dostarczanie w czasie rzeczywistym odpowiednich, kontekstowych danych cyfrowych. Dane te, którymi mogą być tekst, obrazy, modele 3D, wideo lub dźwięk, są nakładane na rzeczywisty obiekt, dodając mu nową wartość.

Jakie kluczowe umiejętności musi posiadać uczeń, aby z powodzeniem korzystać z technologii rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej?

Technologie VR i AR nie są trudne w użyciu, nie wymagają specjalnych umiejętności technicznych. Jednak tworzenie takich aplikacji wymaga zaawansowanych umiejętności programistycznych, projektowania interfejsów, zdolności do tworzenia i implementacji odpowiednich treści technicznych, a także efektywnych sposobów interakcji użytkownik-aplikacja. Właściwe rozpoznanie specyficznych potrzeb każdej aplikacji, w której wykorzystywane są narzędzia VR lub AR, wymaga również umiejętności inżynierskich i syntezy, które następnie przekładane są na wirtualne lub mieszane środowiska z określonymi interakcjami.

Dlaczego rzeczywistość rozszerzona (Augmented Reality)?

AR wnosi wartość dodaną w wielu obszarach, ułatwia i usprawnia pracę operatorów. Do tego jest efektowne, przyciąga użytkowników, a przez to sprawia, że są bardziej produktywni.

Jaki jest obecny stan rozwoju AR?

Technologia AR nie jest wcale nowa, ale pojawienie się w ostatnim czasie wysokiej klasy sprzętu (okularów AR) w stosunkowo dogodnych cenach spowodowało wzrost liczby zastosowań i zainteresowania firm oraz instytucji edukacji technicznej. Ludzie mają teraz możliwość przetestowania takich aplikacji i obiektywnej oceny, czy przynoszą im korzyści i oczywiście, czy inwestycja jest tego warta. Liczba start-upów w tej dziedzinie wzrosła dramatycznie na całym świecie, co pokazuje zarówno trend, jak i duże zapotrzebowanie na szkolenia. Podobnie jak w przypadku Additive Manufacturing, VR i AR to dziedziny, w których wymagane jest rygorystyczne szkolenie teoretyczne i praktyczne, pomimo pozornej łatwości w tworzeniu aplikacji.

Czy możesz podać przykłady oprogramowania wykorzystywanego do tworzenia aplikacji AR i VR?

W procesie nauki studenci wykorzystują oprogramowanie takie jak InstaVR, WondaWR, czy ZappAR, ale także Vuforia Engine SDK do tworzenia bardziej złożonych aplikacji. Ideą jest dostarczenie im zarówno podstawowych informacji pozwalających na właściwe zrozumienie koncepcji AR, VR, wiedzy o sprzęcie wykorzystywanym przez te technologie, jak i możliwości rozwijania praktycznych umiejętności w tych dziedzinach. Dzięki nim inteligencja, kreatywność i determinacja każdego studenta przyczyniają się do stworzenia czegoś użytecznego i późniejszego dostosowania do potrzeb miejsca pracy.

Kim są docelowi użytkownicy AR?

Technologia AR może być i jest stosowana w najróżniejszych dziedzinach: inżynierii, edukacji, medycynie, sztuce i architekturze, turystyce, nieruchomościach, marketingu i sprzedaży gier i rozrywki, wojskowości itp. Zalety AR można wykorzystać w najróżniejszych zastosowaniach. Wszędzie tam, gdzie konieczne jest dostarczenie informacji cyfrowych dostosowanych do kontekstu rzeczywistego środowiska, AR może być użyteczną i skuteczną odpowiedzią.

Jakie wyposażenie sprzętowe AR jest obecnie z powodzeniem stosowane?

Duże firmy, takie jak Google, Microsoft Apple, Samsung, opracowały produkty o wysokiej wydajności, takie jak Microsoft HoloLens 2, Google Glass Enterprise Edition itp. Można turównież wspomnieć o okularach Vuzix Blade. Raptor AR czy Magic Leap One. Szacuję, że już niedługo będziemy mieli bogaty rynek urządzeń sprzętowych dla AR, a ceny znacznie spadną.

Czy może Pan podać kilka przykładów zastosowań AR?

Ciężko mi wybrać tylko kilka zastosowań, różnorodność jest niezwykle szeroka – zauważy to każdy, kto trochę poćwiczy i wyszuka w swoim telefonie hasło “augmented reality”. A to tylko wierzchołek góry lodowej, czyli zastosowań komercyjnych dla ogółu społeczeństwa. Aplikacje PTC czy EON Reality to pierwsze przypadki, które przychodzą mi na myśl, lub aplikacje inżynierskie stworzone przez grupę z wydziału IIR w ramach różnych projektów badawczych.

Czy kursy online na platformach e-learningowych są skuteczne w zdobywaniu wiedzy o AR?

Kursy online z zakresu AR są o tyle przydatne, że zapewniają dostęp do wiedzy dużej liczbie osób zainteresowanych tą tematyką.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
YouTube